Menu Sluiten

Vertrouwenscontactpersoon

Paulien Oldenzeel vcp@tvdemarsch.nl

Gelukkig komt het bijna nooit voor, maar als club willen we graag een aanspreekpunt voor leden die te maken krijgen met pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander grensoverschrijdend gedrag.
De VCP fungeert als eerste opvang voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast kan ze bijvoorbeeld het bestuur adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.
De VCP behandelt een klacht niet zelf inhoudelijk en is dus ook niet bedoelt voor vertrouwelijke gesprekken zoals een vertrouwenspersoon bij bedrijven. Uiteraard kun je je verhaal bij haar kwijt en is alles wat je haar vertelt vertrouwelijk, maar haar belangrijkste rol is om je op weg te helpen naar een goede oplossing. Als de VCP zich op basis van signalen ernstig zorgen maakt dan mag ze dit (uiteraard bij voorkeur in overleg) ook delen met haar contactpersoon binnen het bestuur. Dat is de enige uitzondering op de vertrouwelijkheid waar ze zich aan heeft te houden richting degene die zich bij haar meldt.
Een VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Ze heeft hiervoor een speciale training gevolgd bij de NOC*NSF. Daardoor kan ze u informeren over de procedures die gelden bij grensoverschrijdend gedrag en welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Zo kan ze u bijvoorbeeld doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon bij de KNLTB of het NOC*NSF, die wel aangesteld en getraind zijn om vertrouwelijke gesprekken te voeren en daar persoonlijke begeleiding bij te geven.