Menu Sluiten

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marie-José Hammenga. Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u via de mail doorgeven aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl.

(Proef)lidmaatschap
TV De Marsch kent in de maanden januari t/m september de mogelijkheid van een proeflidmaatschap van 3 maanden. Voor senioren kost een proeflidmaatschap € 45, voor junioren € 30. Het proeflidmaatschap wordt na 3 maanden stilzwijgend omgezet naar een doorlopend lidmaatschap. Zet bij gebruik van een proeflidmaatschap dus zelf 2 weken voordat de proefperiode afloopt een herinnering in de agenda dat u zich al of niet moet afmelden!

Bij  de omzetting na drie maanden geldt dat het reeds voor het proeflidmaatschap betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie voor het restant van het jaar. U betaalt dus nooit meer dan wanneer u meteen voor een regulier doorlopend lidmaatschap had gekozen.

!! Let op !! Nieuwe leden zijn van harte welkom om bij ons te komen tennissen. Padel is alleen mogelijk voor nieuwe leden die wonen in Eelde, Paterswolde, Eelderwolde, Bunne of Yde. Vanwege de huidige druk op de padelbanen hebben we deze maatregel moeten nemen.  

In het geval er in de periode april tot en met september tennis- of padelles wordt gevolgd kan geen gebruik worden gemaakt van het proeflidmaatschap. Een lesser moet namelijk de gehele lesperiode lid zijn van de tennisvereniging. Met een proeflidmaatschap kan wel worden deelgenomen aan officiële open toernooien, maar niet met de officiële KNLTB-competitie.

Aanmelden
Als u lid wil worden kunt u het aanmeldingsformulier downloaden door te klikken op:

Het is verplicht om bij aanmelding een recente pasfoto voorzien van uw naam bij te sluiten. Deze wordt in uw ledenpas verwerkt. Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met uw pasfoto mailen naar ledenadministratie@tvdemarsch.nl. Nieuwe leden ontvangen bericht via de mail wanneer het pasje is geleverd.

Opzeggen
Opzeggen dient uiterlijk 1 december vóór het jaar dat u wil opzeggen via de mail met ontvangstbevestiging bij de ledenadministratie te gebeuren.

Contributie

Voor 2024 gelden de volgende bedragen:

Wanneer een senior bijvoorbeeld in mei een proeflidmaatschap afsluit betaalt hij/zij € 45. Bij verlenging na 3 maanden (augustus dus) is aanvullend € 70 verschuldigd. Dit is samen € 115, gelijk aan het bedrag van een regulier lidmaatschap dat start in mei.

Voor een juniorlid t/m 8 jaar is de contributie € 50. Gezinnen met vier of meer leden krijgen een korting van € 5 per lid.


Inning van contributie
Inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt rond 1 maart van uw rekening afgeschreven. Ons “Incassant ID” is NL21ZZZ400463550000.

De contributie voor juniorleden en seniorleden (€ 85 resp. € 130) kan ook in 2 termijnen worden betaald. Wanneer u in twee termijnen betaalt, wordt de tweede helft rond 1 juni van uw rekening afgeschreven. Eventuele kortingen worden verrekend in de eerste termijn. Wanneer u in 2 termijnen wilt betalen kunt u dit aangeven via een mailtje aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl.