Menu Sluiten

Lidmaatschap

Gang van zaken
Inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt rond 1 maart van uw rekening afgeschreven. Wanneer u in twee termijnen betaalt, wordt de tweede helft rond 1 mei van uw rekening afgeschreven. Eventuele entreegelden en kortingen worden verrekend in de eerste termijn.
Eind maart ontvangt u het pasje waarmee u dit jaar kunt spelen. Tot die tijd blijven de passen van het jaar ervoor geldig. Na 1 april worden oude pasjes verwijderd indien deze gebruikt worden om banen af te hangen.
Voor leden lid vóór 2005
Leden die al vóór 2005 lid waren hebben destijds kunnen aangeven niet via automatsiche incasso, maar op basis van een factuur te willen betalen. In dat geval is naast de contributie € 10,= administratiekosten verschuldigd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Elmar Weinekötter. Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u via de mail doorgeven aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl.
Als u lid wil worden kunt u het aanmeldingsformulier downloaden door te klikken op:

Het is verplicht om bij aanmelding een recente pasfoto voorzien van uw naam bij te sluiten. Deze wordt in uw ledenpas verwerkt.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met uw pasfoto mailen naar ledenadministratie@tvdemarsch.nl.

Opzeggen dient uiterlijk 1 december vóór het jaar dat u wil opzeggen via de mail met ontvangstbevestiging bij de ledenadministratie te gebeuren.

Contributie

Voor 2021 gelden de volgende bedragen:

  • contributie seniorleden € 130. Bij latere startdatum dan 1 april wordt de contributie met € 12 per maand verminderd (voor het eerst vanaf 1 mei).
  • contributie juniorleden (t/m 22 jaar) € 85,=. Bij latere startdatum dan 1 april wordt de contributie met € 6 per maand verminderd (voor het eerst vanaf 1 mei).
  • korting voor gezinnen met vier of meer leden: € 5,= per lid
  • contributie junior t/m 8 jaar € 50

De contributie voor juniorleden en seniorleden (€ 85 resp. € 130) kan ook in 2 termijnen worden betaald. Wanneer u in 2 termijnen wilt betalen kunt u dit aangeven via een mailtje aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl.

Gang van zaken

Inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt rond 1 maart van uw rekening afgeschreven. Ons “Incassant ID” is NL21ZZZ400463550000.

Wanneer u in twee termijnen betaalt, wordt de tweede helft rond 1 juni van uw rekening afgeschreven. Eventuele kortingen worden verrekend in de eerste termijn.

Nieuwe leden ontvangen bericht via de mail wanneer het pasje is geleverd.