Bestuur

Bestuur Tennisvereniging De Marsch, Paterswolde/Eelde
Postadres: Hobbemaweg 28 9761 HM  Eelde
info@tvdemarsch.nl

jaar 2017

Huub Wijfjes, voorzitter Dennis Meijer, jeugdcommissie
voorzitter@tvdemarsch.nl jeugdcommissie@tvdemarsch.nl
 050-3096402  06-41268330
Eric Mekel, penningmeester vacant, parkcommissie
penningmeester@tvdemarsch.nl park@tvdemarsch.nl
06-15091392
Janine Douwes, secretaris Leo den Hamer, sponsorcommissie
info@tvdemarsch.nl sponsor@tvdemarsch.nl
06-15260981 06-48686350
Thony Mul, technische commissie Kees Kuijt, recreatiecommissie
tc@tvdemarsch.nl rc@tvdemarsch.nl
050-3095396 050-3081198