Menu Sluiten

Privacy

Privacy- en cookie statement

Uw privacy

TV de Marsch is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt van leden en vrijwilligers.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TV De Marsch zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TV De Marsch te Paterswolde. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegeven aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u, wanneer u een lidmaatschap afsluit, te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden/
Uw gegevens worden doorgestuurd naar de KNLTB voor de aanvraag van uw lidmaatschap daar.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Tv de Marsch uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; en om u van informatie over diverse evenementen e.d. te voorzien.
E-mail
TV De Marsch heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie TV De Marsch indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen TV De Marsch, onder vermelding van WBP, info@tvdemarsch.nl
Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over de vereniging, dan een e-mail sturen aan ons via info@tvdemarsch.nl onder vermelding van WBP.
Gebruik van persoonsgegevens door derden.
TV De Marsch laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Social Media.
TV De Marsch is actief op social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant TV De Marsch zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. TV De Marsch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TV De Marsch (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. TV De Marsch is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met TV De Marsch via info@tvdemarsch.nl.
Website van TV De Marsch en andere websites
Op de website van TV De Marsch treft u een aantal links aan naar andere websites. TV De Marsch kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
TV De Marsch, t.a.v. de Privacy Officer, Hobbemaweg 28, 9761 HM Eelde of e-mail: info@tvdemarsch.nl.
Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
Wijzigingen
TV De Marsch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien TV De Marsch een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TV De Marsch uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrief.
Paterswolde, 1 april 2018