Menu Sluiten

Digitale Marschkramer eind mei 2012

RABO Open Eelder Tennis Kampioenschappen 2012

Ook dit jaar is de organisatiecommissie al weer begonnen met de voorbereidingen om weer een geslaagd RABO Open Eelder Tennis Kampioenschap 2012 plaats te laten vinden. Vorig jaar was het 8-ste lustrum van TV de Marsch en verliep het toernooi op één regenbui na geweldig. Geslaagd was het niet alleen vanwege het mooie weer maar ook door mooie tennispartijen, het lekkere eten en drinken, de muziek, de activiteiten en gezelligheid op het terras en langs de banen.

In dit Olympische jaar waarbijhet motto is “meedoen is belangrijker dan winnen”, is ook ons streven om voor iedereen een aantal leuke partijen te organiseren.

Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden van maandag 2 juli tot en met zondag 8 juli 2012.

Met de financiële steun van de RABO-bank (hoofdsponsor) en de andere sponsoren streven we er naar om net zo’n gezellig clubtoernooi te krijgen als vorig jaar. Toen deden er zo’n 50 jeugd-deelnemers en 136 volwassen deelnemers mee. Het zou mooi zijn als we dat aantal weer halen, maar nóg meer deelnemers is nog beter.

De senioren kunnen zich inschrijven voor diverse categorieën: de hoofdcategorie, de subtoppers, de recreatieve-spelers of de golden oldies. Definitieve plaatsing in een categorie hangt af van de andere inschrijvingen. De jeugd speelt weer in leeftijdscategorieën t/m 10, 12, 14 en 17 jaar.

U kunt zich net als vorig jaar digitaal opgeven via http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2B485EEB-C8D0-40DB-8F26-6F377C6F5B9C.

Mocht dit niet lukken dan kunt u het aanmeldformulier dat in de kantine ligt, volledig invullen en daar deponeren in de” Raemon Sluiter doos”.

Dus noteer de data 2 t/m 8 juli 2012 alvast in uw agenda voor hét toernooi van het jaar.

Wij zorgen voor de organisatie, u voor een record aan inschrijvingen!

Voor de jongste jeugd, Rood en Oranje (voorheen mini/midi) zijn de kampioenschappen op zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012. Aanmelding via jeugdcommissie@tvdemarsch.nl.

De organisatiecommissie,

Petra Boersma, Jan Willem Braams, Sylke Brons, Frank Dijkstra, Thony Mul en Ferry Woldring.

2e Open Jeugdtoernooi TV De Marsch https://www.tvdemarsch.nl/2012/03/open-pinkster-jeugd-toernooi-2012/

Vorig jaar was het een groot succes, het eerste open jeugdtoernooi van TV De Marsch, vorig jaar met Pinksteren, dit jaar (overigens net als vorig jaar) de eerste week na de competitie.

De eerste speeldag is maandag 4 juni en de finales zijn op zondag 10 juni, een super gezellige toernooi week dus. We hopen op nog meer deelnemers van onze eigen vereniging dan vorig jaar. Eigenlijk gaan we er ook wel een beetje van uit dat in ieder geval alle jeugd competitiespelers meedoen en we dus al minimaal 24 leden op de baan zullen hebben staan.

Je kunt meedoen in de enkel, de dubbel of natuurlijk gezellig in beide categorieën in de leeftijdscategorieën t/m 10 jaar (alleen enkel), t/m 12 jaar, t/m 14 jaar en t/m 17 jaar. Bij de indeling/loting proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met andere verplichtingen. Per categorie speel je minimaal 2 keer tijdens de toernooiweek, in de categorieën waarbij in poules wordt gespeeld kan het zijn dat je 3 wedstrijden speelt, uiteraard is dit afhankelijk van het aantal deelnemers.

Wij als jeugdcommissie hebben alweer heel veel zin in het toernooi en hopen op net zulk mooi weer als vorig jaar. Helaas hebben we dat alleen niet voor het zeggen.

Geven jullie je allemaal op? Dit kan tot 26 mei 23.59 uur via www.toernooi.nl of de directe link: http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=31D6DB9F-E24C-4E26-AA7C-506B35BCD31E

Tot ziens op het 2e Open Jeugdtoernooi TV De Marsch!

RECTIFICATIE!!!

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat het toernooi op 10 juni zou zijn, het is echter zondag 17 juni

DUS!!!

Zondag 17 juni – Het Vastkoppel Toernooi 2012

Het vastkoppel toernooi organiseren wij voor leden van de TV de Marsch.

In dit toernooi speel je alle partijen met je eigen (voor dit toernooi aangemelde) partner. Als Koppel (v/v, m/m of m/v) geef je je samen op.

Het toernooi begint om 11 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Deelname is gratis. De sluitingsdatum voor inschrijving is 9 juni 2012.

Doe mee!!

Je kunt je als koppel, je bepaalt zelf met wie je het toernooi wilt spelen, opgeven via rc@tvdemarsch.nl onder vermelding van de beide namen, de samenstelling (m/m, v/v of m/v), de speelsterkte(n) en telefoonnummers.

Voor de leden die zich niet digitaal aan kunnen melden hangt er in de hal van het clubhuis een intekenlijst.

Sandra Slaa

Recreatiecommissie

Kunstgrasbanen 11 en 12 worden gerenoveerd

De voorbereidingen voor het renoveren van de kunstgrasbanen 11 en 12 vorderen gestaag.

De vereniging heeft hiervoor een forse subsidie ontvangen van de gemeente Tynaarlo en zal naar verwachting zelf nog zo’n 30.000 euro moeten financieren. Met het oog hierop hebben de leden onlangs per brief het verzoek gekregen om in te tekenen op certificaten.

Door een onafhankelijke instantie is inmiddels de status van de huidige banen opgenomen (drainage, fundering, maatvoering etc. Dit is ook een verplichte tussenstap om uiteindelijk een door de KNLTB gecertificeerde baan te krijgen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Bedoeling is dat we zogenaamde smashcourt banen krijgen die het hele jaar bespeelbaar zijn (kunstgras ingestrooid met gekleurd composiet).

De voor dit doel speciaal in het leven geroepen baanrenovatie-commissie koerst er op dat de aanleg in de zomermaanden gaat plaatsvinden, zodat we – als de dagen weer gaan korten – op een nieuwe baan en met verlichting kunnen spelen.

Dus: als u de komende periode zwaar materieel op ons tennispark ziet verschenen dan weet u dat er in uw belang aan de baanvernieuwing wordt gewerkt.

Erelid met lintje

Op 2 mei ontving onze oud-voorzitter en erelid Rob Schuur uit handen van de burgemeester van Tynaarlo een Koninklijke onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gezien het enorme aantal functies die Rob in onderwijs, sport en politiek heeft gehad (en nog steeds heeft), is dat een terechte onderscheiding. Een van die functies was het voorzitterschap van onze tennisclub in twee termijnen: tussen 1995 en 2001 en van 2004 tot 2008. In totaal was Rob dus tien jaar bestuursvoorzitter. Voor deze bijzondere verdienste benoemde onze ledenvergadering hem in 2009 tot erelid.

Voor Rob zal de onderscheiding een waardevolle blijk van waardering zijn, maar ik denk dat met hem eigenlijk ‘de vrijwilliger’ op een koninklijk voetstuk werd gezet. Rob heeft net als tientallen anderen vele van zijn schaarse vrije uurtjes ingezet om de tennisclub goed draaiende te houden. Zonder deze inzet kan de club nooit zijn wat ze nu is: een veilige en goed geoutilleerde plek waar honderden plezier beleven aan de tennissport. Als ik me even als burgemeester van onze club opstel zou ik zeggen: in Rob onderscheidt de majesteit een aimabele en enthousiaste bestuurder, maar daarmee zet ze vooral de vrijwilliger in het zonnetje die zijn verantwoordelijkheid voor het totaal van de tennissport voelt en ook neemt.

Ik wil dan ook graag namens alle leden Rob van harte feliciteren met zijn lintje, maar ook al onze andere vrijwilligers met deze indirecte blijk van waardering.

Huub Wijfjes, voorzitter

Voorzitter Parkcommissie

Begin dit jaar nam Bart Dreijer afscheid van onze club, als tennisser maar ook als voorzitter van de Parkcommissie. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor de vele zaken die hij op een spoor heeft gezet en in goede banen heeft geleid.

Zijn opvolging heeft helaas wat meer voeten in de aarde gehad dan verwacht. Bij de laatste algemene ledenvergadering konden we daarom nog geen kandidaat voordragen. Inmiddels hebben we gelukkig wel een geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Jacques Waindrich. Tot aan de volgende ledenvergadering zal hij ad interim het voorzitterschap op zich nemen, waarna we hopen dat de leden hem een bestuurstermijn gaan gunnen.

Het bestuur is zeer gelukkig met de komst van Jacques. Hij is niet alleen een ervaren en graag geziene tennisser maar hij heeft door zijn werkachtergrond ook de juiste ervaring voor de taak die hem wacht. Jacques heeft er veel zin in om de uitdagingen die er liggen (de baanrenovatie bijvoorbeeld) aan te gaan. Hij weet zich gesteund door de enthousiaste groep ‘vrienden van het park’, die zich met hart en ziel met het onderhoud en de verfraaiing van ons park bezig houdt.

Namens het bestuur

Huub Wijfjes, voorzitter