Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering 25 januari 2021

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de online Algemene ledenvergadering van 25 januari 2021 om 20.00 uur. Vanwege de corona-richtlijnen mogen we deze vergadering helaas niet zoals gebruikelijk organiseren in de Herberg van Hilbrantsz. De tijdelijke wetgeving biedt ons de mogelijkheid tot uitstel van de ALV of tot het organiseren van een digitale ALV. Vanwege de agenda hebben we als bestuur gekozen voor de laatste optie (via Microsoft Teams). Dit betekent wel dat er dit jaar ook iets andere spelregels gelden tijdens de vergadering, maar ook daarvoor al. Lees deze uitnodiging en bijbehorende agenda daarom goed door.

Aanmelden

Het is van belang dat je je van tevoren aanmeldt voor de digitale ALV, zodat we je een link kunnen sturen die toegang geeft tot de vergadering. Geef daarom uiterlijk vrijdag 22 januari via info@tvdemarsch.nl door dat je wilt deelnemen. In verband met de presentielijst is het trouwens van belang dat iedereen zich persoonlijk aanmeldt (ook als je uit hetzelfde huishouden komt).

Voorbereiding

Een digitale vergadering verloopt anders dan normaal. Je neemt deel vanuit huis achter je pc, laptop, tablet of telefoon. Echt levendige gesprekken kunnen niet gevoerd worden. Om toch zoveel mogelijk recht te doen aan een ieders mening, vragen wij je om de stukken van tevoren goed te lezen en informerende vragen en bezwaren tegen de vergaderorde uiterlijk vrijdag 22 januari aan ons kenbaar te maken via info@tvdemarsch.nl.

Agenda

 1. Welkom en presentielijst
 2. Spelregels digitaal vergaderen (klik hier voor de spelregels en handleiding)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 januari 2020 (klik hier voor de notulen)
 5. Jaarrekening 2020 (klik hier voor de jaarrekening 2020)
  – Toelichting jaarrekening 2020
  – Verslag kascommissie
  – Vaststellen jaarrekening 2020
 6. Begroting 2021 en meerjarenbegroting
  – Toelichting begroting 2021 (klik hier voor de begroting 2021)
  – Toelichting contributieverhoging (klik hier voor de toelichting contributieverhoging)
  – Toelichting meerjarenbegroting (klik hier voor de meerjarenbegroting)
  – Vaststellen begroting 2021 (inclusief contributieverhoging)
 7. Plan van aanpak aanleg Padelbanen (voor toelichting klik hier)
 8. Bestuurssamenstelling: Er is 1 vacante (tijdelijke) bestuurszetel voor 2 jaar:
  Padel: Kandidaat is Bart Buijze.
  Tegenkandidaten worden verzocht hun kandidatuur uiterlijk 19 januari 2021 schriftelijk (postadres: Ruskenstukken 26, 9761 KJ Eelde) of via e-mail (info@tvdemarsch.nl) kenbaar te maken.
 9. Voorstel rookvrij park (klik hier voor het voorstel rookvrij park)
 10. Aanpak clubhuis en terras (klik hier voor de toelichting)
 11. Toelichting jubileumactiviteiten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting