Wijziging ledenadministratie

Goed nieuws voor de ledenadministratie: Harmen Haringa, zelf inmiddels 3 jaar lid, is bereid gevonden de ledenadministratie te gaan verzorgen.

Mutaties in de ledenadministratie kunnen via de mail worden doorgegeven aan ledenadministratie@tvdemarsch.nl. Voor meer informatie over de ledenadministratie: zie http://www.tvdemarsch.nl/wordpress/algemeen/lidmaatschap/

Het bestuur wenst Harmen veel succes!