Extra ALV – 12-november

[4-11-2018] UPDATE: Schets van de nieuwe situatie toegevoegd.

Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief, zal op 12 november 2018 een extra ALV worden gehouden i.v.m. de aanleg van een nieuwe baan en aanpassingen aan het park.

Bij deze roepen we alle senior leden op om tijdens deze ALV hun stem te laten horen over het plan.

  • Wanneer: 12 november 2018
  • Aanvang: 20:00 (graag iets eerder aanwezig)
  • Waar: Herberg van Hilbrantsz (Hoofdweg 90, 9761 EK Eelde)

De stukken voor de nieuwe baan en parkaanpassing zijn hier te downloaden:

Een nieuwe verlichte baanALVstuk (Word Document)

Een nieuwe verlichte baanALVstuk (PDF Document)

Tekening van de nieuwe situatie (PDF Document)

De agenda van de ALV is als volgt:

  • Opening en Welkom
  • Bestuurssamenstelling
  • Bestuursvoorstel Aanpassing park / Nieuwe Baan
  • Rondvraag & Sluiting