Menu Sluiten

Digitale Marschkramer – Vrijwilligers gezocht!

Beste tennissers,

Zoals iedereen weet kan een vereniging niet zonder vrijwilligers. Zowel bij de parkcommissie als de sponsorcommissie zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig! Mocht u zich bij één van de commissies willen aanmelden als vrijwilliger schrijft u dan een email naar: info@tvdemarsch.nl

Vele handen maken licht werk !
Voor het onderhoud van ons tennispark zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige inzet van onze leden. Het baanonderhoud is weliswaar uitbesteed, maar voor het onderhoud van materialen,de groenvoorziening, het clubhuis en de bestuurskamer, en de technische installaties kunnen we niet zonder vrijwilligers.
Elk jaar wordt in maart een klussendag georganiseerd waar een groep van ongeveer 25 tennissers het park weer toonbaar maakt. We prijzen ons daarnaast gelukkig met de inzet van een klein groepje actieve vrijwilligers (“de vrienden van het park”) die met veel inzet ook in de loop van het tennisseizoen veel werk verzet. Deze laatste groep wordt langzaam maar zeker kleiner en ouder. Dit terwijl door de toename van het aantal activiteiten de onderhouds-vraag eerder groter dan kleiner wordt. Het bestuur is tot de slotsom gekomen dat we op dit punt zo langzamerhand erg kwetsbaar zijn geworden waardoor er op meerdere punten versterking nodig is. Gezien de hieraan verbonden kosten is verdergaande uitbesteding in de ogen van het bestuur geen optie en is de vereniging dus aangewezen op zelfredzaamheid.
Zo willen we het aantal klussendagen gaan uitbreiden, de groep actieve vrijwilligers vergroten en wat meer structuur brengen in de organisatie van het parkonderhoud. Het bestuur wil toewerken naar een parkcommissie met vier/vijf leden, waarbij ieder commissielid de organisatie en verantwoordelijkheid voor een deel van de taken op zich neemt. Daarnaast willen we de groep van medewerkers die de handen zo nu en dan letterlijk uit de mouwen steekt graag vergroten en verjongen. Doorklussendag het aantal vrijwilligers te vergroten kan de gevraagde tijdsinvestering beperkt blijven.

Op zaterdag 12 maart a.s. zal er weer een klussendag worden gehouden. We verzamelen om 10.00 uur in het clubhuis. Alle hulp is welkom! Graag tuingereedschap meenemen!

Alvast hartelijk dank, namens de parkcommissie,

Jacques Waindrich, voorzitter.

Bericht van de sponsorcommissie:

Kom jij ons een uurtje per maand helpen? Voor de sponsorcommissie zoeken we mensen die ons een uurtje per maand willen helpen met het werven van nieuwe sponsoren. Je hoeft niet te vergaderen en krijgt van ons alle informatie en een presentatie die je kan gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is bedrijven te benaderen met de vraag of ze onze vereniging willen sponsoren. Elk uurtje dat je hier aan zou willen besteden is winst en elke sponsor die je kan werven heeft onze vereniging hard nodig!

Alvast bedankt en groeten,

Leo den Hamer, voorzitter sponsorcommissie.