Menu Sluiten

Digitale Marschkramer maart 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING TV DE MARSCH.

Op 8 maart as. zal er een algemene ledenvergadering zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Hieronder vindt u de agenda en de overige stukken.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TV DE MARSCH

8 MAART 2016 Plaats: Herberg Oud Gemeentehuis, Hoofdweg 90, Eelde

Aanvang : 20.00 uur

1) Opening

2) Ingekomen stukken/mededelingen

3) Notulen extra Algemene Ledenvergadering d.d. 27 oktober 2015, klik hier: Notulen extra ALV 27 oktober 2015

4) Jaarverslagen: Technische Cie, klik hier: Jaarverslag TC 2015, Park Cie, klik hier: Jaarverslag Parkcommissie 2015, Jeugd Cie, klik hier: Jaarverslag JC 2015, Sponsor Cie, klik hier: Jaarverslag Sponsor commissie 2015, Recreatie Cie, klik hier: Jaarverslag RC 2015

5) Financieel Jaarverslag 2015, klik hier: Jaarrekening 2015 TV De Marsch

– Verslag kascommissie

– Verkiezing kascommissie: als nieuw lid wordt voorgedragen Hans Sanberg

– vaststellen jaarrekening 2015

6) Begroting 2016, klik hier: Begroting 2016, Begroting 2016 Toelichting, Meerjarenbegroting 2016 2025

7) Bestuurssamenstelling

– Afscheid van aftredende bestuursleden: secretaris Anneke Knoppert, voorzitter Parkcommissie Jacques Waindrich, voorzitter Recreatiecommissie Sandra Slaa

Verkiezing vacante bestuursfuncties:

* Voorzitter: Voorgedragen wordt Huub Wijfjes voor de verlenging van één jaar

* Penningmeester: Voorgedragen wordt Eric Mekel voor verlenging van twee jaar.

* Secretaris: Voorgedragen wordt Janine Douwes

* Voorzitter Jeugdcommissie: Voorgedragen wordt Dennis Meijer

* Voorzitter Technische commissie: Voorgedragen wordt Thony Mul

* Voorzitter Recreatiecommissie: Voorgedragen wordt Kees Kuyt

* Voorzitter Parkcommissie: er hebben zich nog geen kandidaten beschikbaar gesteld. Het bestuur roept belangstellenden dringend op zich alsnog kandidaat te stellen

Tegenkandidaten voor de vacatures kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij het secretariaat. Mail naar info@tvdemarsch.nl. De bereidverklaring van de kandidaten dient vergezeld te gaan van minstens 10 handtekeningen van seniorleden.

8) Voortgang in overgangsproces naar externe exploitant Smashing in 2017

9) Werving vrijwilligers voor de vereniging

Pauze

10) Hoe kunnen we leden enthousiasmeren om actief te worden binnen de vereniging?

11) Voorstel baanrenovatie, klik hier: Meerjarenplanning tennisbanen

12) Rondvraag

13) Sluiting

Afhalen KNLTB ledenpasjes: Op dinsdagavond 8 maart tijdens de ALV en op woensdagavond 9 maart tussen 20.00 en 21.30 uur in het Clubhuis kunnen de nieuwe ledenpasjes worden opgehaald. Dit geldt voor alle leden die per 1 februari 2016 als lid waren aangemeld. Leden die zich nadien hebben aangemeld ontvangen afzonderlijk bericht wanneer het pasje is gearriveerd. Leden kunnen ook pasjes voor familie, vrienden, kennissen en buren meenemen. Geeft het door!

Klussendag: Op zaterdag 12 maart as. zal er weer een klussendag worden gehouden. We verzamelen om 10.00 uur in het clubhuis. Alle hulp is welkom! Graag tuingereedschap meenemen. Alvast hartelijk dank, de parkcommissie.

Openingstoernooi: De lente staat op het punt te beginnen en dat betekent tennissen op de buitenbanen! Op zondag 3 april a.s. om 11.00 vindt het traditionele openingstoernooi weer plaats voor senioren. Iedereen dient zich individueel op te geven. De toernooicommissie zorgt weer voor aantrekkelijke wisselende tennispartners. DOE MEE en schrijf je in door een mailtje te sturen naar rc@tvdemarsch.nl