Menu Sluiten

Digitale Marschkramer maart 2012

DISCOTOERNOOI

Hallo iedereen,

Op 11 maart organiseren wij, whoZnext, een discotoernooi. Dit toernooi is speciaal voor de jeugd van 8 tot en met 14 jaar en is van 15:00 tot 18:00 uur. Het toernooi is verdeeld in twee delen, we beginnen met spelletjes en eindigen met wedstrijdjes. Uiteraard is er ook een leuke prijs te winnen. Verder krijg je van whoZnext een zakje snoep en een glaasje ranja. Deelname kost 5 euro per persoon.

Je kunt je inschrijven via toernooi.nl, via het strookje die je bij training gekregen hebt of via de mail. Het strookje kun je bij je trainer inleveren. Als er vragen zijn mag je altijd mailen naar daphne.brouwer@gmail.comWe maken er met z’n allen een erg gezellig en swingend toernooi van!

Hopelijk tot 11 maart!

Groetjes whoZnext

 

KLUSSENDAG 24 MAART A.S.   

 Op zaterdag 24 maart a.s. willen we ons tennispark weer een voorjaars- opknapbeurt geven. Bedoeling is om met zoveel mogelijk vrijwilligers in een zaterdagochtend het hele park te ontdoen van overtollig snoeihout, afgevallen blad, onkruid en alles wat verder moet worden opgeruimd.

We beginnen om 9.00 uur in het clubhuis met een kop koffie en sluiten rond de middag gezamenlijk af. Graag eigen gereedschap meenemen zoals snoeischaar, bladhark, schoffel en bezem.

Dus: wilt u wel eens laten zien dat u in plaats van zwaaien met uw racket ook over andere vaardigheden beschikt, kom dan vooral meehelpen.

voorzitter a.i. parkcommissie Jacques Waindrich

Alvast bedankt,

Jacques

 

NIEUWE SPONSORWe heten van harte welkom SERVICE APOTHEEK EELDE PATERSWOLDE (https://www.apotheekeeldepaterswolde.nl/pages/homesa.asp?articleid=145140) als nieuwe sponsor van TV de Marsch. Dit stond eigenlijk al vorig jaar op het programma maar vanwege onduidelijkheden omtrent de naamgeving van de apotheek is vorig jaar besloten de aanmelding uit te stellen tot 2012.

Er zal een windoek worden opgehangen op het park en zal op de website een klikbare banner verschijnen. Tevens heeft mevrouw Van der Veen eigenaresse en lid van TV de Marsch het voornemen om af en toe in de nieuwsbrieven artikelen te laten opnemen mbt blessurepreventie en blessurebehandeling.Sponsorcommissie

 

RABOBANK OPENINGSTOERNOOIzondag 1april 2012 (geen grap!)

 

Aanvang 11.00 uur
voor senioren en alle junioren (dus ook de mini’s)

 

De lente staat op het punt te beginnen en dat betekent tennissen op de buitenbanen! Op zondag 1 april 2012 a.s. om 11.00 (aanwezig zijn vanaf 10.30 uur) vindt het traditionele openingstoernooi weer plaats, het verrassendste toernooi van het jaar. Evenals vorig jaar organiseren we dit openingstoernooi voor zowel senioren als junioren (echter dit jaar voor alle junioren, dus ook mini’s en midi’s).

 

Iedereen dient zich individueel op te geven. De toernooicommissie zorgt voor aantrekkelijke wisselende tennispartners.

 

Inschrijving (gratis) kan als volgt plaatsvinden:
1.    In het clubhuis liggen inschrijfformulieren, vul deze volledig in en deponeer dit formulier in de daar aanwezige ”TOERNOOIBOX “.
2.    Senioren: bel  Eddy Abeln (050-3640530) of Sandra Slaa (050-3091929) 
(meestal  ’s avonds bereikbaar) en geef je telefonisch op.
3.    Senioren: stuur een mailtje met de hieronder gevraagde gegevens naar:
ed.abeln@gmail.com  of s.slaa@home.nl
4.    Junioren: bel Dennis Dekker (06-2152 0475)
5.    Junioren: stuur een mailtje naar: jeugdcommissie@tvdemarsch.nl

 

Uw gegevens:
Roepnaam en Achternaam: …………………………………………………………………..….……….
Senior of Junior   Speelsterkte:…………………….
Telefoonnummers    1. Thuis……………………………..    2. Mobiel…………………………..

 

Neem de (klein)kinderen mee. Elk (klein)kind tot 10 jaar, dat op dit toernooi door u wordt meegenomen krijgt een aardige verrassing.

 

Geef je vooral zo spoedig mogelijk op!! Dat maakt het de organisatoren wat gemakkelijker om een vlekkeloos toernooi te organiseren. (Sluitingsdatum 25 maart, 18.00 uur a.s.).

 

De toernooicommissie:
 Sandra Slaa, Dennis Dekker, Ger Brons, Eddy Abeln en Arnesto Ovaa

 

 

COMPETITIE

Bericht voor de aanvoerders van de competitieteams voorjaarscompetitie 2012 KNLTB

woensdag 28 maart in de agenda zetten!

Beste aanvoerders,

ik wil jullie als aanvoerders van een competitieteam van TV De Marsch graag uitnodigen voor de aanvoerdersbijeenkomst op woensdag 28 maart om 20 uur in het clubhuis.

 Jullie zullen dan weer het competitieboek (of wedstrijdbulletin), wedstrijdformulieren, toelichting, competitienota, handleidingen voor digitaal raadplegen van wedstrijddetails en digitaal aanleveren van wedstrijduitslagen ontvangen en natuurlijk ook de wedstrijdballen.

Als je als aanvoerder onverhoopt niet mocht kunnen, wil je dan een teamgenoot sturen om de spullen op te halen.

Ik zal jullie als aanvoerders van een team ook nog persoonlijk een mail hierover sturen met uitvoeriger informatie.

Zaterdagteams opgelet: Ik zal jullie in principe zoveel mogelijk ‘s middags proberen in te delen, maar voor een gelijke verdeling tussen de ochtend en de middag zal er per zaterdag waarschijnlijk toch 1 team ‘s ochtends ingedeeld worden bij de thuiswedstrijd. Als jullie een voorkeur voor een bepaalde zaterdagochtend hebben of wellicht altijd ‘s ochtends willen spelen, laat het even weten dan probeer ik daar rekening mee te houden. 

Als jullie verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je terecht op woensdag 28 maart of voor die tijd per mail: tc@tvdemarsch.nl

met vriendelijke groet

Fons van Dam

Verenigingscompetitieleider van De Marsch

Speeldata voorjaarscompetitie KNLTB 2012

 

Wk 14

Wk 15 Wk 16

Wk 17

Wk 18 Wk 19 Wk  20 Wk  21

Wk 22

Wk 23

Wk 24       

Wk 25        

Wk 26

Ma.

        

 9/4 (*)

16/4

23/4

kon.dag

7/5

14/5

21/5

pinkster

4/6

 

 

Di.

 

10/4

17/4

24/4

 8/5

15/5

22/5

29/5

 

 

 

Wo.

 

11/4

18/4

25/4

 9/5

16/5

23/5

30-5

 

 

 

Do.

 

12/4

19/4

26/4

 10/5

hemelv

24/5

31-5

7-6

 

 

Vr.

 

13/4

20/4

27/4

 11/5

18/5

25/5

1/6

 

 

 

Za.

 7/4

14/4

21/4

 28/4  

 12/5

19/5

 

2/6

 

 LK voor RK

LK voor RK

Zon

9/4

15/4

22/4

6-5

 13/5  

20/5

pinkster

3/6

Pinksteren

 

LK voor RK

(*) Start maandagcompetities is 9 april (2e Paasdag). Indien het park reeds vol is met teams van de zondagcompetitie, is het toegestaan om dinsdag 10 april als uitloop te benutten of in onderling overleg eerder.

 

AFBREKEN TENNISHAL

Zondag 18 maart om 09.30 uur ruimen we de hal weer op. Alle hulp is welkom! Het is altijd een gezellige ochtend en voor een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd.

Geef u op bij Gerhard Herbrink of per mail info@nltennis.nl

Tennishal

ZOMERTRAINING 2012

We zijn druk bezig met de indeling. Op maandag 26 maart gaan we weer van start, we hebben er zin in!

De indeling vindt u vanaf 22 maart op onze site www.nltennis.nl

 

WINTERSEIZOEN 2012/2013

De inschrijvingen voor het nieuwe winterseizoen (banen, lessen, competities) zijn weer begonnen. 

 

ZOMERKAMP

Het lijkt nog ver weg, maar het is binnenkort weer mogelijk om in te schrijven voor het zomerkamp (eerste week zomervakantie)! 

Meer informatie volgt op onze website en op Facebook! Dus “vind ons leuk”!

Zomerkamp

LEDENCERTIFICATEN

Tijdens de ALV van 8 februari 2012 is verzocht een uitwerking te maken om (een deel van) de financiering van de renovatie van banen 11 en 12 te realiseren via de uitgifte van ledencertificaten. Voorlopige inschatting is dat we ongeveer € 33.000 financiering nodig hebben. Bij de uitgifte van ledencertificaten stellen we de volgende spelregels voor.

Spelregels

Wie


Inschrijving voor één of meerdere ledencertificaten staat open voor leden, oud-leden en overige betrokkenen van Tennisvereniging De Marsch.

Looptijd


Voorgesteld wordt een looptijd van 10 jaar, met een stilzwijgende verlenging voor aanvullend 5 jaar. In onderling overleg kan een kortere looptijd worden afgesproken.

Certificaatbedrag

Het certificaatbedrag is € 500 per certificaat. Een persoon mag meerdere certificaten aanschaffen.

Mocht de animo groter zijn dan het benodigde bedrag, dan geldt de volgende verdeling:

Certificaten worden verdeeld naar rato van het inschrijfbedrag, waarbij elke persoon die heeft ingeschreven tenminste één certificaat krijgt toegewezen;

indien bij inschrijving een wens voor kortere looptijd is aangegeven, worden de certificaten met een looptijd van 15 jaar met voorrang toegewezen.

Uitloting

De mogelijkheid bestaat dat de vereniging over voldoende liquide middelen beschikt om voor het einde van de looptijd een deel van de certificaten af te lossen. In dat geval zal het bestuur een voorstel aan de ALV doen om over te gaan tot uitloting van een vooraf aan te geven aantal certificaten, waarbij eerst

–       rekening wordt gehouden met de eventueel kortere looptijd van andere certificaten;

–       verzoeken van certificaathouders als bedoeld in het onderstaande onderdeel waar mogelijk worden gehonoreerd.

Loting gebeurt dan op de ALV door een aanwezig lid.

Verzoek vervroegde aflossing


Een certificaathouder mag altijd een verzoek doen tot vervroegde aflossing. De vereniging zal dit verzoek beoordelen op basis van de verwachte benodigde middelen voor de komende jaren.

Rente


De tennisvereniging vergoedt rente over het bedrag van het ledencertificaat.

Het percentage wordt vastgesteld als het gemiddelde rentepercentage dat op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden wordt vergoed op 1 april en 1 oktober van het betreffende jaar. Op dit percentage wordt een bonus van 0,5 procentpunt vergoed (als het rentepercentage gemiddeld 3,0% is wordt dus 3,5% rente vergoed). De penningmeester zorgt voor een controleerbare berekening van dit percentage. Bijvoorbeeld aan de hand van gegevens van een vergelijkingssite van rentepercentages.

Overdraagbaarheid


Een ledencertificaat mag worden overgedragen aan een andere persoon. Deze mutatie moet schriftelijk, ondertekend door zowel de oude als de nieuwe certificaathouder, aan de penningmeester worden doorgegeven.

Risico

De kans bestaat (hoewel deze als gering wordt ingeschat) dat de tennisvereniging op enig moment niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. In dat geval heeft de Rabobank het eerste recht om de door haar verstrekte leningen terug te eisen. Eind 2011 is het saldo van de schuld aan de Rabobank € 70.203. De vereniging heeft het clubgebouw als onderpand voor deze leningen verstrekt. De WOZ-waarde 2012 van het clubgebouw is overigens € 417.000.

Geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent, kan je dit kenbaar maken via een mail aan penningmeester@tvdemarsch.nl.