Menu Sluiten

Digitale Marschkramer – Juni 2013

UPDATE RABOBANK EELDER CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: AANMELDEN KAN NOG TOT 15 JUNI A.S.!

Nog 2 weken en dan vindt het grootste tennisevenement van Eelde Paterswolde weer plaats: de Rabobank Eelder Clubkampioenschappen 2013 van 23 tot en met 30 juni. Vorig jaar 190 oude en jonge deelnemers die in de categorieën toppers, sub-toppers, recreatief en golden oldies streden om de prijzen. Maar ook in de diverse jeugdcategorieën werden mooie wedstrijden gespeeld. Kijk maar eens op de site van TV de Marsch voor een foto-impressie.
Reno Emerencia, Silke Bronts, Sanne Koopman en Stefan de Groot zullen er alles aan doen dat hun naam wederom op het prijzenbord in de bestuurskamer komt te staan.
Ook dit jaar kleden we het park weer feestelijk aan met dank aan sponsor Woeff, zal het springkussen er in het weekend weer zijn, en kan je je weer opgeven voor de bbq op zaterdagavond, die dit jaar verzorgd zal worden door Het Scandinavisch Dorp.

Geef je op via www.toernooi.nl en/of kom gewoon langs om te genieten van een paar spannende potjes onder het genot van een hapje en drankje op het terras. Weer of geen weer, we gaan er met z’n allen weer wat van maken, dus geef je op vóór 15 juni a.s. via www.toernooi.nl of via www.tvdemarsch.nl.

Vastkoppeltoernooi 16 juni!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het vastkoppeltoernooi op zondag 16 juni. Geef je snel op door een mail te sturen naar rc@tvdemarsch.nl. Ben je alleen, geen probleem, wij maken dan een leuk koppel! We gaan er weer een gezellige dag van maken!

Groeten,

Recreatiecommissie

Openstelling kantine zomerperiode.

zonnetje

In de 6 vakantieweken in de zomerperiode is de kantine gesloten. Toch is dit
een mooie tijd om te tennissen, vaak prima weer en ‘s avonds lang licht. Bij het bestuur is bekend dat het door leden jammer wordt gevonden dat de kantine en kleedkamers gesloten zijn in deze periode. Er is geen mogelijkheid om water te verkrijgen en de kleedkamers te gebruiken en men mist het gezellig nazitten na het tennissen.

Het bestuur heeft een aantal leden gevraagd om te kijken of het mogelijk is om in de zomermaanden een kantine-functie vanuit de bestuurskamer op te zetten. Deze coördinatiegroep is bij elkaar gekomen en is tot de conclusie gekomen dat het mogelijk moet zijn om een basisvoorziening vanuit de bestuurskamer op te zetten.

Het doel is om vanuit de bestuurskamer te zorgen voor koffie, thee en wat drankjes zodat er op drukkere momenten in de zomerperiode ook voor, tijdens of na het tennissen iets met elkaar gedronken kan worden.

kopjes
Om dit voor elkaar te krijgen zoeken we leden die vrijwillig 1 of meerdere keren een bardienst willen draaien vanuit de bestuurskamer. Afhankelijk van hoeveel leden bereid zijn om een kantinedienst te draaien besluiten we hoe vaak en wanneer de kantine open zal zijn. Bij voldoende animo zal de kantine open zijn op de doordeweekse avonden en op woensdag-, zaterdag-, en zondagochtend, bij minder animo zal er een keuze gemaakt worden tussen een aantal ochtenden en avonden.

handjes

Wij willen graag van jullie weten wie er tijdens de vakantieperiode bereid zijn om een “kantinedienst” te draaien. Een ochtenddienst zou bv. van 8.30/9.00 tot 12.00 zijn en een avonddienst van 19.00 tot 23.00. Inhoudelijk komt een dienst neer op: Aanwezig zijn, zorgen voor koffie en thee en drankjes en het afrekenen hiervan plus noteren wat er is gebruikt en aan het einde van de dienst alles netjes achter te laten.

klok

Gezien de kleinschaligheid van de opzet is het wellicht ook mogelijk om tijdens je kantinedienst zelf te spelen op een van de banen dicht bij het clubhuis of om je dienst te delen met een of meerdere clubgenoten en zo samen de dienst in te vullen.
Lijkt het je ook leuk om in de zomervakantie je steentje bij te dragen aan de gezelligheid en activiteit op de club en wil je ons helpen?
Mail ons dan voor woensdag 19 juni op zomerkantine@tvdemarsch.nl

Graag willen we van je weten in welke vakantieweken je niet beschikbaar bent zodat we kunnen kijken of we een bardienstschema rond kunnen krijgen voor de 6 zomervakantieweken. Wij gaan uit van 1 a 2 bardiensten per persoon. Leden die het leuk vinden om meer diensten te draaien kunnen dit natuurlijk ook aangeven!
Na woensdag 19 juni komen we bij elkaar en kijken we hoe we invulling gaan geven aan het kantinedienst-schema en kan er aangegeven worden wanneer je zou willen.

applaus

Wij hopen op vele leden die enthousiast zijn om mee te helpen deze zomer en een stuk gezelligheid te kunnen bieden aan alle thuisblijvers en thuiskomers!!
Groeten van Petra Boersma, Thony Mul en Arjen Dieleman

Tribunes 

Kent u het begrip “Crowdfunding”?

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Dat gaat als volgt: een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Deze kleine investeerders noemt men de crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Barack Obama liet zijn verkiezingstoernee op dit manier betalen en diverse artiesten of kunstenaars hebben op die manier mooie dingen kunnen maken.

Bij TV de Marsch hebben we nu een soort crowdfunding in het klein. De banen 7 en 8 liggen er wat verlaten bij. Naast het bushokje is er bovendien nauwelijks een goede plek om te zitten. Ook op de nieuwe banen 11 en 12 heb je niet altijd goed zicht. Om dat probleem op te lossen willen we tussen die banen twee mooie tribunes plaatsen. Die gaan we zelf maken, maar de aanschaf van het hout kost natuurlijk geld. Voor 25 euro kunt u een beetje eigenaar worden van die tribunes. Als u meedoet aan die manier van crowfunding komt uw naam met een mooi plaatje op de tribune en hebt u “voor eeuwig” een ereplek.

Imiddels hebben de eerste enthousiastelingen zich al aangemeld (waarvoor dank!) maar we zijn er helaas nog niet. Daarom: geef u nu op bij banken@tvdemarsch.nl en bezorg u zelf en ons een mooie tribune. Namens alle tennissers: bedankt!

In memoriam Greetje Kuypers

Eén van onze meest actieve leden, Greetje Kuypers, is op Pinksterzondag, na een kort ziekbed van ons heen gegaan. Ze werd de laatste jaren geplaagd door vermindering van haar geheugen. Ruim een maand geleden werd zij getroffen door één van de meest ernstige ziekten: kanker. In het ziekenhuis werd Greetje verteld dat zij nog maar kort te leven had. In de tijd die zij nog had heeft Greetje afscheid kunnen nemen van haar familie en vrienden. Vrijdag 24 mei hebben we in het crematorium te Groningen, samen met heel veel anderen afscheid van Greetje genomen.

Wij herinneren ons Greetje als altijd vrolijk en opgewekt. Na veel competitiewedstrijden te hebben gespeeld bleef zij actief in het recreatieve deel van onze vereniging. Zij was een sportieve persoonlijkheid en populair bij een ieder die haar kende.

Lieve Greetje, wij zullen je missen.