Menu Sluiten

Digitale Marschkramer december 2013

Uitnodiging algemene Ledenvergadering 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TV DE MARSCH
29 januari 2014

PLAATS: Herberg Oud Gemeentehuis, Hoofdweg 90. Eelde
Aanvang: 20.00 uur

1) Opening
2) Ingekomen stukken/mededelingen
3) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 februari 2013
4) Jaarverslagen Algemeen Bestuur en Commissies
5) Financieel jaarverslag 2013
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissie
8) Begroting 2014
9) Verkiezing Bestuur
Aftredend zijn:
– Frank Dijkstra, voorzitter jeugdcommissie.
Voorgedragen wordt Janine Douwes
– Bert Pezij, voorzitter sponsorcommissie.
Voorgedragen wordt Leo den Hamer.
– Fons van Dam, voorzitter Technische commissie.
Voorgedragen wordt Dennis Meijer.
(tegenkandidaten voor de drie vacatures kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij het secretariaat. De bereidverklaring van de kandidaten dient vergezeld te gaan van minstens 10 handtekeningen van seniorleden.

Pauze

10) Thema: toekomst van de horecavoorziening gedurende het zomerseizoen. Aan de orde zijn de voorstellen door het bestuur geformuleerd in een notitie (is binnenkort beschikbaar via de website)
11) Rondvraag/WVTTK
12) Sluiting

 

Geef je nieuwe mailadres door!

Nieuw emailadres?

Ben jij overgestapt op glasvezel? Dan heb je mogelijk een nieuw mailadres. Geef je nieuwe mailadres door aan de Ledenadministratie, te bereiken op ledenadministratie@tvdemarsch.nl.

Bedankt voor de medewerking.

Een goed voornemen voor 2014 is…..????

Op zondag 5 januari organiseert de recreatiecommissie een nieuwjaars activiteit en wel het KNIEPERTJES TOERNOOI van 14.30 tot 17.30 uur! Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een tennispartij en een borrel!

DOE MEE!!! en schrijf je nu in door een mail te sturen naar rc@tvdemarsch.nl

De inschrijving sluit op 31 december.