ALV – 28/01/2019

Op 28 januari 2019 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens de ALV zullen de jaarverslagen, financien en meerjaren begroting worden behandelt.

De ALV zal worden gehouden in De Herberg van Hilbrantsz, Hoofdweg 90, 9761 EK Eelde.

Om 20:00 wordt de vergadering geopend. Vanaf 19:30 is de deur open.

Stukken die worden behandeld tijdens de ALV zijn hier te downloaden: