Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering 30 januari 2023

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering op maandag 30 januari 2023 om 20.00 uur in de Herberg van Hilbrantsz, Hoofdweg 90 te Eelde.

Agenda

 1. Welkom en presentielijst
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31 januari 2022
 4. Jaarverslag
  – Algemene zaken
  – Impressie commissies en gebeurtenissen
 5. Jaarrekening 2022
  – Toelichting jaarrekening 2022
  – Verslag Kascommissie
  – Vaststellen Jaarrekening 2022
 6. Benoeming kascommissie

  PAUZE
 7. Stand van zaken (extra) padelbanen
 8. Begroting 2023 en meerjarenbegroting
 9. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 10. Bestuurssamenstelling
  – Voorzitter: Martin Hammenga is aftredend. Kandidaat is Saskia Lieffering voor termijn van 3 jaar.
  – Secretaris: Vanessa Kerkhof is aftredend, stelt zich kandidaat voor nog 3 jaar.
  – Bestuurslid Padel: Bart Buijze is aftredend. Stelt zich kandidaat voor nog 3 jaar.
 11. Overige benoemingen
  – Voorzitter sponsorcommissie (geen bestuurslid): Bonne Mulder stelt zich kandidaat voor 3 jaar.
  – Ledenadministrateur: Elmar Weinekötter is aftredend, Marie-José Hammenga zal Elmar zijn taken overnemen. 

(Tegen)kandidaten worden verzocht hun kandidatuur uiterlijk 25 januari 2023 schriftelijk (postadres: Ruskenstukken 26, 9761 KJ Eelde) of via e-mail (info@tvdemarsch.nl) kenbaar te maken.