Menu Sluiten

Lichtsleutel smashcourt banen

Baanverlichting

Voor de baanverlichting van smashcourtbanen 11 en 12 maken we gebruik van een in- en uitschakelautomaat. Deze automaat wordt geactiveerd door een speciale magnetische glijsleutel.
Leden kunnen een op naam gestelde sleutel voor de verlichtingsinstallatie verkrijgen bij de penningmeester (penningmeester@tvdemarsch.nl). Hiervoor is een borgsom van € 5,- verschuldigd, die bij het afhalen van de lichtsleutel moet zijn voldaan.

Gebruiksaanwijzing:

De verlichting kan worden ingeschakeld wanneer de verlichtingsinstallatie de afgelopen 15 minuten niet heeft gebrand. In dat geval brandt op het inschakelpaneel een groen lampje. Het inschakelen van de verlichtingsinstallatie gebeurt door de inschakelsleutel door de sleuf op de metalen plaat bij de deur van het clubhuis te halen. Nadat de verlichting is ingeschakeld gaat dit groene lampje uit.

De speelperiode is 45 minuten. In deze periode is de automaat niet opnieuw te activeren. Na afloop van de 45 minuten is gedurende 15 minuten de lichtinstallatie voor een nieuwe speelperiode met de sleutel opnieuw te activeren. Op het inschakelpaneel brandt dan weer het groene signaallampje. Ook aan de dakrand van het clubhuis gaat een lampje branden, zodat vanaf banen 11 en 12 zichtbaar is dat de verlichting opnieuw zou moeten worden ingeschakeld.

Wordt binnen dit kwartier de automaat niet opnieuw geactiveerd, dan schakelt de verlichtingsinstallatie zich uit. De groene signaleringslampen gaan uit en een rood signaallampje op het inschakelpaneel gaat aan. Zolang dit rode lampje brandt kan de baanverlichting NIET opnieuw ingeschakeld worden. De lampen moeten eerst voldoende afgekoeld zijn (duurt ongeveer 15 minuten).

Om 23.00 uur wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.