Menu Sluiten

Agenda ALV 27 januari 2020

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van TV De Marsch op maandag 27 januari 2020 in Herberg Oud Gemeentehuis, Hoofdweg 90 te Eelde. Aanvang 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur.

 1. Opening
 2. Verkiezing voorzitter
  Martin Hammenga, in 2019 kandidaat-voorzitter,  stelt zich verkiesbaar als voorzitter.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 januari 2019
 5. Jaaroverzicht commissies
 6. Jaarrekening 2019
  – toelichting Jaarrekening 2019
  – verslag Kascommissie
  – vaststellen Jaarrekening 2019
  – verkiezing Kascommissie
 7. Begroting 2020 en meerjarenbegroting (aangepaste versie 16 januari)
 8. Bestuurssamenstelling
  Er zijn twee vacante bestuurszetels:
  – Secretaris. Aftredend is Janine Douwes. Kandidaat is Vanessa Kerkhof.
  – Penningmeester. Eric Mekel is aftredend, stelt zich kandidaat voor nog 2 jaar.
  Tegenkandidaten worden verzocht hun kandidatuur uiterlijk 21 januari 2019 schriftelijk (postadres: Hobbemaweg 28, 9761 HM Eelde) of via e-mail (info@tvdemarsch.nl) kenbaar te maken.
 9. Oproep Lustrumcommissie, ideeën activiteiten.

  PAUZE
 10. Voorstel bestuur over aanleg padelbanen in 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting